קרליבך 20. כשר

הארבעה 12. לא כשר

אבן גבירול 20. לא כשר

החשמונאים 91. כשר

הארבעה 4. לא כשר